NL France FR  

FAQ's

FAQ's

Ontdek onze pakketten

Handelsinformatie in drie kant-en-klare oplossingen.

Ontdek onze pakketten


Onderstaand vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Vindt u hierin geen antwoord op uw vraag?
Aarzel niet om ons even te contacteren via +32 (0) 2 481 88 60 of mail naar info@creditsafe.be


Frequent gestelde vragen

Waarom zijn de Creditsafe-oplossingen goedkoper dan die van andere leveranciers?

We hebben een revolutie veroorzaakt op de Europese kredietrapportenmarkt door uitsluitend online diensten aan te bieden, met veel minder overheadkosten dan onze concurrenten. Die lage overheadkosten en onze online communicatienetwerken zijn het hart van ons businessmodel en laten ons toe kredietrapporten met een hoogwaardige prijs-kwaliteitverhouding te blijven aanbieden aan een steeds groeiend publiek.

Hoe nauwkeurig is uw informatie?

We hanteren strenge kwaliteitsnormen voor informatie en hebben een team gespecialiseerde gegevensanalisten in dienst om te garanderen dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is.

Hoe kom ik erachter of een bedrijf kredietwaardig is?

Er kunnen veel redenen zijn waarom bedrijven een hoop contant geld lijken te hebben, terwijl ze in werkelijkheid over heel weinig liquide middelen beschikken. Daarom verschaft Creditsafe u alle financiële informatie, met inbegrip van kernratio’s, winst- en verliesrekeningen en balansen. Aan de hand van die informatie, in combinatie met onze geavanceerde algoritmen, kunnen wij de kredietscore en het potentiële risico berekenen, zodat u een gefundeerd antwoord kunt krijgen op de vraag of een bedrijf geld te besteden heeft.

Hoe worden uw kredietscores berekend?

De Creditsafe-kredietscore is gebaseerd op gespecialiseerde^, voorspellende, objectieve en statistische modellen, die worden gebruikt om een score tussen 1 en 100 te berekenen. De economische eenheden waarmee rekening wordt gehouden zijn alle grote en kleine bedrijven en verenigingen. Van de gebruikte variabelen weerhouden we de structurele gegevens (ouderdom van het bedrijf, activiteit, deel van een groep ...), de financiële waarden (data en ratio’s) en de indicatoren voor betalingsgedrag.

De Creditsafe-score voorspelt meer dan 80 % van de wanbetalingen op 12 maanden.
In de grafische weergave van de Creditsafe-kredietscore maken we gebruik van een duidelijke kleurencode: rood zet aan tot voorzichtigheid en groen duidt op een positief kredietadvies.

Meer weten:
Creditsafe beschikt over een statistisch databestand met miljoenen records en verschillende kredietscorekaarten.
De score algoritmes reageren verschillend naargelang de rechtsvorm van het bedrijf. Uit de geanalyseerde data (meer dan 500) konden de variabelen worden afgeleid die, op zichzelf of in samenspel met andere factoren, eventuele wanbetalingen door het bedrijf of - integendeel - zijn goede financiële gezondheid kunnen voorspellen. 
De meeste professionele structuren in België beschikken over een Creditsafe-score, behalve de volgende gevallen: eenheden zonder rechtspersoonlijkheid, jonge bedrijven, secundaire vestigingen van buitenlandse bedrijven (d.w.z. zonder zetel in België).
Sommige scores worden automatisch toegekend zonder voorafgaande berekening: overheidsbedrijven krijgen 100/100 (behalve als er wanbetalingen of onbetaalde facturen ontdekt worden).

De verschillende algoritmes worden onder meer bepaald door de volgende belangrijke criteria:
- Ouderdom van het bedrijf (trapsgewijs)
- Aantal en gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders
- Activiteit (gedetailleerd)
- Geografische ligging
- Precieze rechtsvorm
- Financiële gegevens (in vergelijking met publicatieverplichtingen)
- Als die financiële gegevens bestaan: analyse van de gegevens en ratio’s
- Deel van een groep
- Bedrijfsgrootte
- Bedrijfskapitaal, eigen vermogen (een negatief eigen vermogen heeft bijvoorbeeld een negatieve invloed op de score)
- Betalingsgedrag
- Handmatige analyses uitgevoerd door Creditsafe of zijn partners.

Het relatieve belang van bepaalde criteria hangt af van de juridische categorie waarvoor ze worden gebruikt.
Sommige criteria worden ook herzien op basis van de marktevolutie. Dat is voornamelijk het geval voor sectoren die meer aan wanbetalingen worden blootgesteld. In dat geval analyseert Creditsafe bedrijven per activiteit.
Zodra een nieuw element over het bedrijf aan het licht komt, wordt het score algoritme opnieuw gestart. Als er na 7 dagen echter geen enkele gebeurtenis werd opgetekend, berekent Creditsafe elke week opnieuw de score voor die bedrijven om rekening te houden met de tijd variabelen.
De wegingsfactor:
Het is perfect mogelijk dat een ‘gezond’ bedrijf zijn activiteiten voortzet terwijl het beantwoordt aan dezelfde criteria als een andere onderneming die haar faillissement heeft aangevraagd. Onze kansberekeningen, die rekening houden met de context van het bedrijf en van de sector, maken het echter mogelijk de evaluatie van dat bedrijf statistisch af te wegen. 

Hoe regelmatig worden de Creditsafe-informatierapporten bijgewerkt?

Onze gegevens worden dagelijks bijgewerkt. Elke dag wordt onze database aangevuld met nieuwe informatie van onze bronnen zodat de aangeboden informatie zo betrouwbaar en relevant mogelijk blijft voor uw kredietbeslissingen.

Hoe worden uw kredietlimieten berekend?

De aanbevolen kredietlimiet wordt berekend op basis van de door Creditsafe toegekende score en aangevuld met de analyse van de beschikbare bedrijfsinformatie, meer bepaald van de financiële en structurele gegevens en het betalingsgedrag.
Het aanbevolen bedrag stemt overeen met het maximumbedrag waarvoor krediet mag worden gegeven tijdens een willekeurige maand, op grond van een periode van 30 dagen na de factuurdatum. Hetzelfde maximumbedrag kan dus de volgende maand worden voorgeschoten als de vorige betaling zonder incidenten of vertraging werd uitgevoerd.
Meer weten:
De Creditsafe-kredietlimiet kan tussen € 0 en € 75.000.000 liggen.
De kredietlimiet wordt voor meer dan 4 miljoen structuren berekend.
Sommige categorieën van rechtspersonen worden beschouwd als ‘onberekenbaar’: eenheden zonder rechtspersoonlijkheid, jonge bedrijven, buitenlandse bedrijven, overheidsbedrijven.
De berekeningsmethode van de kredietlimiet kan verschillen naargelang de al dan niet beschikbare financiële gegevens die door het bedrijf gepubliceerd werden, het bestaan van een bedrijfskapitaal en de score van het bedrijf.
Een structuur die geen balans publiceert en niet over een bedrijfskapitaal beschikt, zal niet meer dan € 20.000 behalen (behalve bij een handmatig berekende kredietlimiet).
Een structuur die geen balans publiceert, zal beperkt blijven tot € 250.000.
Creditsafe kent een limiet van 0 euro toe aan bedrijven die in een collectieve vereffening verwikkeld zijn.
De berekeningen worden uitgevoerd op basis van data zoals: totaal vlottende activa, bedrijfslasten en exploitatietoelagen, eigen vermogen en andere ratio’s.
De kredietlimiet wordt beïnvloed door de score van het bedrijf. Hoe lager de score, hoe lager de vooraf berekende kredietlimiet zal dalen.
De kwaliteit van de Creditsafe-kredietlimieten wordt regelmatig door gespecialiseerde klantenrisicobeheerders, bemiddelaars en boekhouders gecontroleerd.

Biedt u ook oplossingen ‘à la carte’ aan?

Om onze overheadkosten zo laag mogelijk te houden, bieden wij geen kredietrapportenformule ‘à la carte’ aan, waarbij klanten enkel betalen wanneer ze het systeem effectief gebruiken. Wij bieden permanente toegang tot ons systeem tijdens een vaste periode om bedrijven aan te moedigen die anders zouden vinden dat een permanente toegang te duur is. Die formule leidt bovendien tot een stijgend gebruik en lagere kosten voor onze klanten.

Hoelang is Creditsafe al actief?

Creditsafe begon in Zweden in 1998, vestigde zich in het Verenigd Koninkrijk in 2000 en werd in België in 2011 gelanceerd. We maken dankbaar gebruik van de technologische mogelijkheden van het internet en eerder hadden onze producten niet kunnen bestaan. We hebben een behoorlijke invloed gehad op de kredietsector en zijn op weg om de voorkeursleverancier van bedrijfsinformatie in Europa te worden. We weten echter van geen ophouden en bewijzen nog elke dag hoe kredietcontroles bedrijven kunnen helpen.

Wat gebeurt er als een contract niet verlengd wordt? Is er een verplichte opzegperiode?

Indien u daarover twijfelt, raden we u aan de algemene voorwaarden van uw contract na te lezen alvorens tot het systeem toe te treden. U kunt dat document op onze website raadplegen. Daar zou u het antwoord op al uw vragen ter zake moeten vinden.


Heeft u nog vragen? Contacteer ons via +32 (0) 2 481 88 60

Internationaal

Werkt u internationaal? Dan zit u bij Creditsafe zeker en vast goed!

240 miljoen bedrijfsrapporten online over heel de wereld 

Internationaal

3D Ledger

Know More: Welke openstaande facturen dreigen niet betaald te gaan worden?

Bepaal uw risico's a.d.v. de Creditsafe scores en limieten, en pas uw collections-strategie aan waar nodig.

3D Ledger

Prospects

Op zoek naar nieuwe

kredietwaardige klanten?

Prospects